Stepeništa

Na osnovu sagledanog prostora po izradi tehničkog crteža pristupamo izradi stepeništa. Mogu biti Ravna, Spiralna, Lepezasta, Samonoseća, sa Podestom ili bez, sa Ogradom različitog oblika. Drvo koje koristimo pri izradi stepeništa najčešće je Hrast, Bukva, Jasen i Trešnja.

Poslednji radovi

Raniji radovi